ХотСпот

Предлагаме изграждане на Хот Спот , това е точка , в която се предоставя достъп до мрежови ресурси интернет посредством безжични технологии.
Безжичните мрежи могат да бъдат изградени по много и различни технологии.
Услугата е достъпна до всеки потребител притежаващ устройство с Wi-Fi и уеб браузър с HTTP или HTTPS протокол, така че не е необходимо да се инсталира допълнителен софтуер.
Несебър НЕТ предлага цялостни технически решение за Хот Спот системи в хотели, хотелски комплекси, заведения и др.
Интернет достъпа предоставян чрез Хот Спот може да бъде както безплатен,така и платен.
Плащането може да стане със закупуването на предварително разпечатана карта или други начини, това дава възможност на хотелските комплекси да продават карти за Хот спот и по този начин да реализират печалби от изградената система.
Билинг системата за управление на Хот Спот е софтуер за управление инсталиран на отделен компютър и може да управлява голям брой Хот Спот сървъри, като не е необходимо отделните сървъри да са в една локална мрежа.
Управляващия интерфейс се достъпва през уеб браузъра и може да се достъпи от всяка точка на света.
Достътпа е на две нива:
- Eдин пълен адменистративен достъп и много на брой служебни достъпи, които се създават , управляват и отчитат през пълният адменистративен достъп.
Посредсвом билинг системата се генерират о отчитат „Интернет Карти“за достъп до интернет с определен период от време.