„Вижън-2008“ ЕООД
гр.НЕСЕБЪР , УЛ. „Христо Ботев“ №19 ТЕЛ. +359 878 293 054 , www.nesebar-info.net


СТОЙНОСТИ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕУСЛУГИ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 39 НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Мрежа/
услуга
Параметър Измерване Мерна
единица
Фиксирана/
Достъп до
интернет
Време за първоначално
свързване към мрежата
Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките 2 дни
  Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под
80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата
100,00%
Фиксирана Време за отстраняване на повреди Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии 8 часa
  Процент на повредите,отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента 100,00%
Достъп до
интернет
Постигната скорост на
предаване на данни
Максимална постигната скорост на предаване на данни 50000 kbit/s
  Минимална постигната скорост на предаване на данни 1024 kbit/s
  Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 36000 kbit/s
Коефициент на успешните
опити за предаване на данни
Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0,20 %
Закъснение при предаване на
данни (еднопосочно)
Средна стойност на закъснението при предаване на данни 10 ms
  Стандартно отклонение на закъснението 1 ms